Sėkmingi šiuolaikinių įmonių vadovai supranta, jog nuoseklus ir novatoriškas įmonės komandos valdymas yra būtinas norint užtikrinti sėkmingus veiklos rezultatus nuolatos besikeičiančioje rinkoje. Juk verslo pasaulis nestovi vietoje: jį nuolat transformuoja sparti technologijų bei žmonių mąstymo ir poreikių raida. Deja, bet ne kiekvienas vadovas gali skirti pakankamai laiko ir jėgų tinkamam personalo strategijos sudarymui, todėl personalo valdymo konsultacijos bei mokymai tampa efektyvia priemone, sutaupančia daug resursų, kuriuos galima nukreipti į kitas įmonės veiklos sritis. Dėl šių priežasčių, efektyvus personalo valdymas yra svarbus tiek mažoms, tiek didelėms įmonėms.

Kas yra personalo valdymas?

Personalo valdymas apima darbuotojų atranką, priėmimą į darbą bei jų veiklos organizavimą tam, kad įmonė ar organizacija gautų pačią didžiausią vertę. Tinkamas darbuotojų atrinkimas užtikrina sklandų įmonės darbą, padeda per optimaliai trumpą laiką pasiekti norimus rezultatus, leidžia išvengti papildomų išlaidų darbuotojų mokymams bei laiko švaistymo ieškant naujų darbuotojų.

Personalo valdymas yra itin plati bet kurio darbdavio veiklos sritis. Jos aprėptyje – tiek darbo sutarčių tvarkymas, tiek įmonės samdos planai, tiek naujų darbuotojų paieškos poreikio įvertinimas ir jų atranka. Kartu, ji apima esamų darbuotojų darbo efektyvumo vertinimą, jų nukreipimą tinkama kryptimi, motyvavimą bei apmokymus, kvalifikacijos kėlimą, atlyginimo nustatymą ir, žinoma, tinkamą komunikaciją tarp visų personalo narių.

 

Personalo valdymo sistema privalo turėti tokius elementus:

 • Aiškiai nustatyti įmonės ar organizacijos tikslai;
 • Tikslingai parinktas personalas, norintis bei sugebantis bendrai siekti tų tikslų;
 • Jūsų įmonėje ar organizacijose egzistuojančios normos ir vertybės, kurios daro reikšmingą įtaką darbuotojų elgesiui, skatina juos siekti visai įmonei naudingų tikslų arba kliudo tai daryti;
 • Visapusiška darbuotojų mokymo, kvalifikacijos kėlimo ir motyvacijos sistema;
 • Efektyvi vidinės komunikacijos sistema, užtikrinanti grįžtamąjį ryšį tarp vadovų ir likusio personalo.

Personalo valdymas reikalauja strategiško mąstymo ir nuolatinių inovacijų

Atsižvelgiant į tai, kiek daug skirtingų dimensijų apima personalo valdymas, tampa akivaizdu, jog norint užtikrinti jo efektyvumą būtinas visapusiškas strateginis mąstymas. Tokį poreikį dar labiau sustiprina vis labiau juntamas atotrūkis tarp modernios rinkos dalyvių reikalavimų ir senų tradicijų. Rinkos tyrimai rodo, jog moderniems kandidatams svarbus ne vien tik atlyginimas, bet ir:

 • Galimybės tobulėjimui;
 • Darbo komanda ir komandos atmosfera;
 • Įmonės kultūra bei veiklos prasmė;
 • Įmonės vadovybės bendravimas su savo darbuotojais;
 • Darbdavio prekės ženklas ir atskiri jo komponentai (darbdavio prekės ženklo vertės, kaip socialinė atsakomybė, darbo-gyvenimo balanso užtikrinimas ir t.t.).

Siekiant patenkinti tokią kandidatų ir darbuotojų lūkesčių įvairovę, reikalinga integruota personalo valdymo strategija – pradedant nuo tikslų išgryninimo ir baigiant įgyvendinimo planu. Amston, kaip strateginis Jūsų įmonės partneris, yra pasirengęs kartu išvystyti tinkamą ir vertę kuriančią strategiją.

Personalo valdymo strategija taip pat privalo numatyti ir tai, jog siekiant užtikrinti sklandų įmonės darbą bei augimą būtinos kokybiškai atrinktos ir įdiegtos personalo valdymo inovacijos. Inovacijų poreikį kuria besikeičiantys kandidatų ir darbuotojų lūkesčiai. Pavyzdžiui, šiandien galima pastebėti, jog vis daugiau kandidatų ir darbuotojų tikisi darbdavio įsitraukimo į jų karjeros organizavimą, novatoriškų kvalifikacijos kėlimo sprendimų, efektyvios ir skaidrios vidinės komunikacijos sistemos, taip pat – psichologiškai sveikos atmosferos darbo vietoje kūrimo ir palaikymo. Besikeičiantys kandidatų lūkesčiai taip pat kuria autentiško ir originalaus darbdavio įvaizdžio poreikį (šiuo tikslu savo klientams teikiame išplėstinį darbdavio įvaizdžio formavimo paslaugų paketą).

Mūsų teikiamos personalo valdymo paslaugos

Darbas su žmonėmis, jų poreikių išsiaiškinimas bei savybių pažinimas yra mūsų tiesioginės pareigos ir pašaukimas. Jeigu dabartinės personalo valdymo inovacijos Jums atrodo mažai suprantamos, mes esame pasiruošę pagelbėti bei paaiškinti viską Jums suprantama kalba.

Šiandien niekas jau neabejoja, jog bet kokios įmonės ar organizacijos sėkmė tiesiogiai priklauso nuo joje dirbančių žmonių. Tad mūsų teikiamos personalo valdymo paslaugos užtikrina vieną svarbiausių dalykų, kurie lemia sklandų Jūsų įmonės darbo ritmą – tai Jūsų poreikius atitinkantis ir motyvuotas žmogus, paskirtas į jam tinkamas pareigas ir įgalintas veikti bei kurti vertę Jūsų kompanijai, komandai ir klientams.

Sutvarkytas personalo valdymo procesas, kuris neapsiriboja tik personalo dokumentų forminimu ir atlyginimų skaičiavimu yra bene svarbiausias verslo sėkmę įtakojantis veiksnys. Aukštos kokybės personalo valdymo paslaugos padeda pasiekti norimus rezultatus per optimaliai trumpą laiką, nusistatyti tinkamus užduočių atlikimo terminus bei išvengti nenumatytų trukdžių, vilkinančių atrankos ir samdymo procesus.

Jei nutarėte gerinti darbuotojų ir įmonės rezultatus, tobulindami personalo valdymo procesus, galime padėti įgyvendinti šiuos personalo projektus. Mūsų siūlomos personalo valdymo paslaugos padės:

 • Atlikti personalo valdymo procesų auditą.
 • Remiantis pasirinktais personalo rodikliais (angl. KPI), įvertinti esamą situaciją ir nustatyti personalo valdymo veiklos tikslus.
 • Konsultuoti pasirenkant ir įdiegiant geriausią personalo valdymo sistemą (angl. k. HRMS).
 • Peržiūrėti ir užtikrinti organizacijos struktūros aiškumą.
 • Koordinuoti įdiegiant integruotas atrankų proceso metodikas.
 • Atlikti darbuotojų nuomonės tyrimus.
 • Sukurti darbo aprašus pagal pareigybes.
 • Sukurti darbuotojų veiklos vertinimo sistemą.
 • Paruošti vadovus ir darbuotojus metiniams vertinamiesiems pokalbiams.
 • Identifikuoti darbo principus ir vertybes kartu su vadovais ir darbuotojais.
 • Atlikti mokymosi poreikių apklausą ir konsultuoti pasirenkant geriausius lektorius ir įmones.
 • Peržiūrėti ir patobulinti įdarbinimo ir atleidimo procedūras.
 • Peržiūrėti ir patobulinti darbuotojų įvedimo programą.
 • Paruošti ir koordinuoti darbdavio įvaizdžio gerinimo programas.
 • Paruošti veiksmų planą personalo valdymui pagal numatytus pokyčius organizacijoje.
 • Suteikti organizacijos psichologo konsultacijas esant sudėtingesnėms situacijoms.

Kiekviena aukščiau išvardintų paslaugų atitinka modernios darbo rinkos poreikius ir joje vykstančius pokyčius, kuriuos sąlygoja nuolat besikeičianti visuomenė, darbuotojų lūkesčiai, mąstymas, vertybės, siekiai, aplinkos sąlygos ir t. t. Kaip strategiškai mąstanti personalo atrankos agentūra, esame įsipareigoję, kad mūsų teikiamos personalo valdymo inovacijos atitiktų aukščiausius standartus ir būtų nuolat vystomos atsižvelgiant į naujai įgytą ekspertizę.

Jeigu personalo valdymo inovacijos yra ta sritis, į kurią Jūsų įmonė gilintis nėra pasirengusi, mūsų paslaugos leis Jums greitai susipažinti su Jūsų veiklai aktualiais novatoriškais sprendimais ir nustatys optimalius būdus, kaip tokia personalo valdymo sprendimai galėtų būti realizuoti Jūsų įmonės veikloje.

Mūsų konsultacinė veikla ir kitos paslaugos

Suprasdami, kad personalo valdymas yra sudėtinga ir itin plati įmonės veiklos dimensija, mes esame pasiryžę padėti savo klientams įtvirtinti ir vystyti suvokimą apie efektyviausius personalo valdymo sprendimus ir sėkmingiausias praktikas. Šiuo tikslu mes atliekame konsultacijas bei mokymus, susijusius su personalo valdymu, kurie gali tapti viena geresnių investicijų į Jūsų įmonės bei darbuotojų gerovę ir klestėjimą.

Kadangi esame rinkos ekspertai, galime drąsiai konsultuoti tiek ieškančius darbuotojų, tiek ieškančius darbo. Labai dažnai patariame dėl darbo užmokesčio nustatymo, kuris tenkintų abi puses. Taip pat dėl darbuotojų profesinių savybių, jų ugdymo. Organizuojame mokymus ir padedame įvertinti darbuotojus. Didelė mūsų įmonės darbuotojų dalis turi psichologo kompetencijas ir geba tinkamai įvertinti mūsų klientų poreikius bei sugebėjimus ir pasiūlyti jiems pačius palankiausius sprendimus. Toks darbuotojų vertinimas vyksta susitikimo metu klausimų, pavyzdinių situacijų bei psichologinių testų pagalba.

Be to, Amston komanda sudaryta iš įvairių ekonomikos sektorių specialistų, savo klientus konsultuojame atsižvelgdami į jų veiklos specifiką ir kontekstą. Todėl, pateikdami geriausių personalo valdymo praktikų ir aktualių inovacijų apžvalgą garantuojame, jog ji atitiks Jūsų veiklos poreikius ir rinkos tendencijas.

Labai daug konsultavimo veiklos yra integruota į personalo atrankos paslaugas. Kadangi žiūrime į savo klientus kaip į ilgalaikius partnerius, nuoširdžiai stengiamės pagelbėti jiems įvairiais, su žmogiškais ištekliais susijusiais klausimais. Įvairios konsultacijos pas mus vyksta tada, kai tik tam atsiranda poreikis. Visada esame nuoširdžiai pasirengę tiek padėti savo kandidatams susirasti norimą darbą, tiek savo įmonėms klientėms rasti reikalingus darbuotojus.

Mūsų komandos tikslas – rasti atsakymų į visus Jūsų įmonei kylančius personalo valdymo klausimus. Mes padėsime Jums nustatyti:

 • Galimas kolektyvo neefektyvumo priežastis;
 • Jūsų įmonės vidinį “klimatą”;
 • Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikį;
 • Jų pasitenkinimą darbu bei motyvacijos lygį.

Atsižvelgdami į gautus rezultatus, pateiksime aiškius pasiūlymus bei sprendimus, kurie leis Jums efektyviai optimizuoti įmonės personalo valdymą. Suteikę Jūsų įmonei personalo valdymo konsultacijas, mes esame pasirengę prižiūrėti nustatytų sprendimų įgyvendinimą ir padėti spręsti su juo susijusius iššūkius.

Jei Jūsų įmonė ar organizacija dar tik žengia pirmuosius žingsnius, tinkamai suorganizuotas personalo valdymas taps jos gerovės ateityje pamatu.

Jei kyla klausimų, susisiekite su mumis: tel. +370 (655) 92153 ar el. paštu info@amston.lt