Vadovų ir specialistų atranka

Vadovų ir specialistų paiešką ir atranką įgyvendiname šiais etapais:

 • Nustatome atrankos reikalavimus. Kartu su Klientu sukuriame išsamų darbo vietos aprašymą, kuriame susideriname reikalavimus, keliamus Kandidato išsilavinimui, profesinei patirčiai, įgūdžiams bei asmeninėms savybėms.
 • Suformuojame darbo vertės pasiūlymą. Susipažįstame su Kliento įmone kaip darbdaviu, išskiriame patrauklumą lemiančius veiksnius ir suformuojame darbo vertės pasiūlymą potencialiems Kandidatams pritraukti.
 • Atliekame Kandidatų paiešką ir pritraukimą. Peržiūrime Amston kontaktų duomenų bazę, portalų, socialinių tinklų ir rekomendacijų pagrindu gautus kontaktus, siekdami pritraukti Kandidatus, kurie aktyviai neplanuoja karjeros pokyčių. Esant poreikiui sukuriame ir išplatiname darbuotojo paieškos skelbimą.
 • Susitinkame su Kandidatais. Su reikalavimus atitinkančiais Kandidatais pravedame pokalbius siekdami išsamiau įvertinti ir pagrįsti tinkamumą pagal patirtį, įgūdžius ir žinias.
 • Pateikiame praktines užduotis ir surenkame rekomendacijas. Esant Kliento pageidavimui, pateikiame individualiai sukurtas praktines užduotis, siekiant patikrinti pozicijai reikalingus įgūdžius. Gavus Kandidato sutikimą, surenkame rekomendacijas iš buvusių darbdavių.
 • Pristatome tinkamiausius Kandidatus. Pateikiame išvadas apie 3-5 tinkamiausių Kandidatų profesinius gebėjimus ir darbui svarbias savybes. Organizuojame tinkamiausių Kandidatų pristatymą ir, Klientui pageidaujant, dalyvaujame derybose dėl darbo sąlygų įdarbinimo procese.

 

Užsakykite paslaugą

 1. (privalomas)
 2. (privalomas)
 3. (privalomas)
 4. (privalomas)
 5. (privalomas)
 6. (privalomas)
 7. (privalomas)
 8. Captcha