Personalo valdymo konsultacijos

Sutvarkytas personalo valdymo procesas, kuris neapsiriboja tik personalo dokumentų forminimu ir atlyginimų skaičiavimu yra bene svarbiausias verslo sėkmę įtakojantis veiksnys. Jei nutarėte gerinti darbuotojų ir įmonės rezultatus, tobulindami personalo valdymo procesus, galime padėti įgyvendinti šiuos personalo projektus:

 • Atlikti personalo valdymo procesų auditą.
 • Remiantis pasirinktais personalo rodikliais (angl. KPI), įvertinti esamą situaciją ir nustatyti personalo valdymo veiklos tikslus.
 • Konsultuoti pasirenkant ir įdiegiant geriausią personalo valdymo sistemą (angl. k. HRMS).
 • Peržiūrėti ir užtikrinti organizacijos struktūros aiškumą.
 • Koordinuoti įdiegiant integruotas atrankų proceso metodikas.
 • Atlikti darbuotojų nuomonės tyrimus.
 • Sukurti darbo aprašus pagal pareigybes.
 • Sukurti darbuotojų veiklos vertinimo sistemą.
 • Paruošti vadovus ir darbuotojus metiniams vertinamiesiems pokalbiams.
 • Identifikuoti darbo principus ir vertybes kartu su vadovais ir darbuotojais.
 • Atlikti mokymosi poreikių apklausą ir konsultuoti pasirenkant geriausius lektorius ir įmones.
 • Peržiūrėti ir patobulinti įdarbinimo ir išdarbinimo procedūras.
 • Peržiūrėti ir patobulinti darbuotojų įvedimo programą.
 • Paruošti ir koordinuoti darbdavio įvaizdžio gerinimo programas.
 • Paruošti veiksmų planą personalo valdymui pagal numatytus pokyčius organizacijoje.
 • Suteikti organizacijos psichologo konsultacijas esant sudėtingesnėms situacijoms.

Mes tikime, kad personalo valdymas yra svarbus tiek mažoms, tiek didelėms įmonėms. Tinkamai suformuotas, įdiegtas ir kontroliuojamas personalo valdymo procesas gali prisidėti prie geresnių įmonės ir darbuotojų rezultatų.

Užsakykite paslaugą

 1. (privalomas)
 2. (privalomas)
 3. (privalomas)
 4. (privalomas)
 5. (privalomas)
 6. (privalomas)
 7. (privalomas)
 8. Captcha