Bendradarbiavimo įsipareigojimas

Bendradarbiaudami su Klientu mes:

 • Susitinkame su Klientu tiesiogiai, susipažįstame su įmone, jos istorija, vertybėmis, kultūra, tikslais ir pasiekimais.
 • Laikomės konfidencialumo ir nesidaliname suteikta informacija apie Klientą su trečiomis šalimis.
 • Detaliai aptariame reikalavimus būsimam Kandidatui, atsižvelgdami į patirtį, išsilavinimą, asmenines savybes, įgūdžius ir papildomus reikalavimus.
 • Suformuojame skelbimą taip, kad jame būtų aiškiai įvardinami reikalavimai ir darbo aprašymas, bei kuriamas teigiamas Kliento, kaip darbdavio, įvaizdis.
 • Skelbiame įmonės pavadinimą tik gavę Kliento sutikimą.
 • Susitinkame su Kandidatais tiesiogiai, nebent numatyta kitokia atrankos eiga.
 • Ieškantiems darbo pristatome Kliento įmonę ir poziciją.
 • Pristatome Klientui Kandidatą tik įsitikinę, kad jis atitinka keliamus reikalavimus.
 • Pristatome informaciją apie Kandidatus, gavę jų sutikimą ir patvirtinimą, kad informacija teisinga.
 • Suderiname visoms pusėms tinkamą susitikimo laiką ir dalyvaujame Kandidatų ir Klientų susitikimuose.
 • Informuojame Klientą apie atrankos eigą.
 • Padedame susitarti su pasirinktu Kandidatu dėl darbo sąlygų ir darbo pradžios.
 • Palaikome ryšį su Klientu atrankos metu, įdarbinus Kandidatą, praėjus mėnesiui po įdarbinimo bei praėjus Kandidato išbandymo laikotarpiui.
 • Siekiame atlikti sutartus darbus laikantis numatytų terminų.
 • Nesiūlome Kliento esamiems darbuotojams dalyvauti kito Kliento personalo atrankose.

Amston Konsultantai tikisi, kad Klientas:

 • Paskirs atsakingą asmenį, su kuriuo bus bendraujama atrankos metu ir suteiks teisingą informaciją apie įmonės padėtį, Kandidato paieškos priežastis, siūlomą atlyginimą, darbo sąlygas. Suteiks grįžtamąjį ryšį Amston Konsultantui apie pristatytus Kandidatus.
 • Nukreips tiesiogiai besikreipiančius Kandidatus Amston Konsultantui. Nekontaktuos su pristatytais Kandidatais be atsakingo atrankų specialisto žinios, kol nesibaigė atranka. Esant poreikiui susisiekti su Kandidatais, informuos apie tai Amston atstovus.
 • Nerinks rekomendacijų apie Kandidatą be jo sutikimo ir jokiu būdu nesusisieks su dabartine Kandidato darboviete.
 • Atsirinktą Kandidatą įdarbins pagal galimybes kaip įmanoma greičiau abiejų pusių sutarimu.
 • Atsiskaitys už suteiktas paslaugas laiku, remiantis sutarties sąlygomis.
 • Dviejų metų laikotarpyje įdarbinęs Kandidatą iš pateikto sąrašo atsiskaitys pagal sutarties sąlygas.

Bendradarbiaudami su Kandidatu mes:

 • Užtikriname ieškančiųjų darbo informacijos konfidencialumą.
 • Neteikiame informacijos apie Kandidatą kitiems asmenims be Kandidato sutikimo.
 • Informuojame atrinktus Kandidatus apie tolesnę atrankos eigą.
 • Nerenkame rekomendacijų iš dabartinių Kandidato darboviečių.
 • Padedame susitarti su darbdaviu dėl darbo sąlygų ir darbo pradžios.
 • Domimės Kandidatu, kaip jam sekasi naujoje darbovietėje po atrankos.
 • Pranešame galutinį atsakymą – teigiamą ar neigiamą, jeigu buvo kontaktuota telefonu arba susitikta tiesiogiai.
 • Saugome gyvenimo aprašymą duomenų bazėje ir, pasitaikius kitai galimybei, susisiekiame dėl naujų darbo pasiūlymų, išskyrus tuos atvejus, kai Kandidatas nesutinka gauti informacijos.
 • Nesiūlome Kandidatui dalyvauti atrankose į darbo pozicijas kitose įmonėse tol, kol Kandidatas dirba Kliento įmonėje.

Amston Konsultantai tikisi, kad Kandidatas:

 • Atvyks laiku į sutartus pokalbius dėl darbo ir susitikimą su Klientu, įspės apie galimus atidėjimus kaip įmanoma anksčiau. Atrankos metu bus pasiekiamas telefonu ir elektroniniu paštu.
 • Bus sąžiningas ir pateiks teisingą informaciją apie save gyvenimo aprašyme ir darbo pokalbio metu.
 • Nekontaktuos su Klientu be Amston Konsultanto žinios, kol nesibaigė atranka. Esant poreikiui susisiekti su Klientu, informuos apie tai Amston atstovus.
 • Atvyks į interviu ir susitikimą su Klientu tinkamai pasiruošęs, savarankiškai pasidomėjęs apie įmonę ir poziciją.
 • Informuos apie bet kokius pasikeitimus dėl dalyvavimo atrankoje ar nusprendęs atsisakyti dalyvauti atrankoje.
 • Informuos apie dalyvavimą kitose atrankose, kol nesibaigs dabartinė.
 • Informuos, jeigu dabartinis darbdavys pasiūlys kitas darbo sąlygas.