Nepriklausomas Stebėtojų tarybos narys (-ė) finansų ir audito srityje

„Amston“ – talentų paieškos ir atrankos profesionalų komanda, užtikrinanti ypatingą dėmesį Jūsų poreikiams, partnerišką, pasitikėjimu grįstą bendradarbiavimą ir teikianti ekspertines įžvalgas viso atrankos proceso metu.

Amston klientė – Lietuvos Respublikos Energetikos Ministerija ir AB „Klaipėdos nafta“ (KN).
KN yra valstybės valdoma akcinė bendrovė, kurios veiklos tikslas –  Lietuvos energetinę nepriklausomybę užtikrinusią bendrovę paversti į regione lyderiaujančią ir saugos kultūrą puoselėjančią naftos ir SGD paslaugų centro operatorę bei tarptautinėje erdvėje vertinamą SGD projektų partnerę. Taip pat prisidėti prie šalies konkurencingumo stiprinimo, ilgalaikės vertės akcininkui, Lietuvos žmonėms ir verslui kūrimo bei visuomenės gerovės didinimo.

Privalomieji reikalavimai

Vertinamos kompetencijos

Nepriklausomumo kriterijai

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai

Kandidato gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams. 

Kandidatuojantys asmenys, teikdami aukščiau nurodytus dokumentus ir sutikdami, kad dėl jų būtų priimtas sprendimas skirti kolegialaus organo nariais arba siūlyti už juos balsuoti valstybės valdomos bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, kartu sutinka, kad prieš priimdama šį sprendimą, Energetikos ministerija turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones dėl turimos informacijos apie tokius asmenis pateikimo.

Papildoma informacija

Nepriklausomų stebėtojų tarybos narių atranką vykdo atrankos komisija, sudaryta iš penkių atstovų: vieno Ministro Pirmininko pasiūlyto atstovo, vieno Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atstovo, vieno ekonomikos ir inovacijų ministro pasiūlyto atstovo, vieno finansų ministro pasiūlyto atstovo ir vieno Valdymo koordinavimo centro atstovo; pasitelkdama išorinę atrankos agentūrą UAB „AMSTON“, kuri atrankos komisijos posėdžiuose gali dalyvauti konsultanto teisėmis.

Kandidatai į nepriklausomus KN stebėtojų tarybos narius dokumentus turi pateikti el. paštu: elze@amston.eu, laiško temoje nurodant „Atranka į nepriklausomus AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos narius“.

Kontaktinis atrankos asmuo – Elzė Sidorenkaitė (tel. +370 696 32900 , el. paštas: elze@amston.eu).