Darbdavio įvaizdis (angl. employer branding) šiandienos darbo rinkoje tapo vienu esminių samdymo sėkmės faktorių ir jo svarba nuolat auga. Stiprus įvaizdis darbdaviui padeda:

 • Lengviau pritraukti Jūsų kompanijai tinkančius talentus
 • Sumažinti samdymo išlaidas
 • Užtikrinti lengvesnį darbuotojų išlaikymą
 • Skatinti esamus darbuotojus būti kompanijos ambasadoriais rinkoje
 • Stiprinti kompanijos kultūrą ir darbo vietos atmosferą
 • Išsiskirti iš konkurentų ir pelnyti klientų simpatijas

Kitaip sakant, tai yra strateginės svarbos įmonės veiklos sritis, įvairiais aspektais kurianti pridėtinę vertę kompanijos veiklai. Gerai suprasdami šį modernios darbo rinkos faktą, savo klientams teikiame visapusišką įmonės, kaip darbdavio, įvaizdžio kūrimo paslaugų paketą.

Darbdavio įvaizdis susideda iš daug skirtingų įmonės veiklos aspektų: kompanijos kultūros, įmonės prekės ženklo, darbuotojams teikiamos vertės pasiūlymo bei vyraujančių darbuotojų nuomonių apie savo darbo vietą, vadovus, kolegas ir net klientus. Todėl įmonės įvaizdžio kūrimas prasideda nuo Jūsų kompanijos įvertinimo ir šių aspektų išgryninimo. Tam, kad Jūsų kompanijos, kaip darbdavio, įvaizdis būtų stiprus ir efektyvus, mūsų komanda pasirengusi suteikti šias paslaugas:

 • Įvertinti kompanijos kultūrą ir išgryninti jos stipriąsias bei silpnąsias puses
 • Susisteminti kompanijoje vyraujančius darbuotojų požiūrius į save, kaip darbuotoją, vadovus, klientus ir pačią kompaniją
 • Įvertinti įmonės, kaip darbdavio, reputaciją vidinės ir išorinės auditorijos (atitinkamai darbuotojų ir kandidatų) akyse
 • Padėti išgryninti kompanijos vertybes bei darbdavio teikiamas vertes savo darbuotojams
 • Užtikrinti įmonės vadovybės įtraukimą į darbdavio įvaizdžio formavimą ir jo palaikymą

Darbdavio vertės pasiūlymas (angl. Employer value proposition) gali būti suprantamas kaip pilnas priežasčių, dėl kurių kandidatas turėtų pasirinkti darbą Jūsų įmonėje, komplektas. Šiandieninėje darbo rinkoje didžiausią vertę kuriančius talentus gali pritraukti tik visapusiški ir autentiški darbdavio vertės pasiūlymai.

 • Visapusiškumo poreikį sąlygoja tai, jog kandidatai šiandien skiria dėmesį labai įvairioms darbdavio teikiamos vertėms – nuo atlyginimo iki tobulėjimo galimybių, nuo pozityvaus darbo-gyvenimo balanso užtikrinimo iki kompanijos socialinės atsakomybės.
 • Autentiškumo poreikį sąlygoja tai, jog kandidatai šiandien turi itin plačias galimybes rinktis savo asmeninius poreikius ir vertybes atitinkančią darbo vietą.

Todėl darbdavio įvaizdžio formavimo paslaugos turi apimti tiek įvairių darbdavio teikiamų verčių integravimą į galutinį pasiūlymą darbuotojui, tiek tikrojo kompanijos veido išgryninimą, siekiant, kad šis pasiūlymas būtų sąžiningas ir įtikinantis.

Čia svarbu pabrėžti, jog kandidatai šiandien turi daug didesnę prieigą prie informacijos apie vidinę kompanijos atmosferą ir veiklos dinamiką. Todėl darbdavio įvaizdžio efektyvumą ir tvarumą galiausiai galima užtikrinti tik tuomet, jei formuojamas įvaizdis atsispindi darbo kasdienybėje. Stiprus darbdavio įvaizdis neatsiejamas nuo platesnio personalo valdymo, skaidrios ir sklandžios vidinės komunikacijos bei visos įmonės veiklos. Todėl savo klientams padedame ne vien išvystyti stiprų darbdavio įvaizdį, bet ir įdiegti procesus, būtinus šio įvaizdžio tvarumui užtikrinti.

Suprasdami, kad darbdavio įvaizdžio formavimas yra itin svarbi sėkmingo personalo valdymo dimensija, mes esame viena pirmųjų talentų valdymo įmonių, pradėjusių vystyti visapusišką darbdavio įvaizdžio paslaugų paketą Lietuvoje. Kartu, siekdami gilinti savo kompetencijas šioje srityje ir norėdami savo klientams užtikrinti aukščiausią vertę, įsteigėme stipriausias Europos darbdavio įvaizdžio agentūras (angl. European Association of Employer Branding Agencies). Būdami šios Europinės iniciatyvos nariais, klientams galime pasiūlyti konsoliduotas geriausias praktikas, įrodžiusias savo vertę tarptautiniu mastu.